Zásady ochrany osobných údajov

Politika súkromia

Prehlasujeme, že sa pri spracovaní osobných údajov e-shop medimas.sk prevádzkovaný firmou

HANDELSBANKEN S.R.O.
Radlinského 295/1
010 01 Žilina
IČO: 46085602
DIČ: 2023271932
IČ DPH: SK2023271932

riadi § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník má kedykoľvek právo požiadať o vyradenie svojich údajov z databázy, poprípade upraviť údaje o svojej osobe. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.